Torsdag 19 September
kl. 12:30 Bok i lunsjen. Tema: Tove Braathen - ALLE DISSE DAGENE Frivillighetssentralen
Sunniva presenterer en voksen debutant og en nydelig bok.

Litteraturinteresserte inviteres til lunsj og diskusjon om forfattere og deres verk. Dette skjer på torsdager i partallsuker. Se program og tema i kalenderen på hjemmesiden vår.

2020 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås