Torsdag 28 November
kl. 12:30 Bok i lunsjen. Tema: LIVETS FASER Frivillighetssentralen
Vår Sissel tar med seg to bøker vi kan snakke om, Heidi Furre: PARISSYNDROMET og Sissel Grans nye bok om aldring, INNI ER VI ALLTID UNGE.

Litteraturinteresserte inviteres til lunsj og diskusjon om forfattere og deres verk. Dette skjer på torsdager i partallsuker. Se program og tema i kalenderen på hjemmesiden vår.

2020 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås