Torsdag 2 Mai
kl. 12:30 Bok i lunsjen Frivillighetssentralen
Tove Ditlevsens «Barndommens gader». Signe forteller.

Litteraturinteresserte inviteres til lunsj og diskusjon om forfattere og deres verk. Dette skjer på torsdager i partallsuker. Se program og tema i kalenderen på hjemmesiden vår.

2020 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås