Ungdom fra Rønningen folkehøyskole bidro med frivillig arbeid for oss

Rønningen folkehøyskoles elever fra sosiallinjen arbeidet sammen med frivillige den 13. september. Her er det hekken som får en etterlengtet klipp hjemme hos en bruker.

Og her pusser de vinduer.


2018 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås