Trenger du strøsand, brodder eller pigger?

Vinteren er her, til glede for mange, men også med sine utfordringer, særlig for eldre. Men beboere i bydelen kan bestille strøsand og brodder på sentralen. Vi henter sand, brodder eller pigger for deg og leverer. Alternativt kan du bruke bydelens egne utdelingspunkter - se plakaten nedenfor.

2018 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås