Mannekengoppvisning - en suksess iår igjen

Onsdag 17.10 ble det på nytt arrangert mannekengoppvisning. Mange flotte modeller - med flotte "kreasjoner" - underholdt de fremmøtte. Omsetningen av klær var upåklagelig.

2018 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås