Onsdag 5 Februar
kl. 12:00 - 13:30 Politisk time Frivillighetssentralen
Til årets første "Politisk time" kommer Ingebjørg Briseid fra Venstre

POLITISK TIME

ONSDAG 22. JANUAR FLYTTES TIL 5. FEBRUAR

KL 12 – 1330

INGEBORG BRISEID KRAFT

FRA VENSTRE

KOM INN OG HØR HVILKE PLANER BYDELSPOLITIKERNE HAR FOR VÅR FRAMTID

VI SERVERER ENKEL LUNSJ

2020 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås