Torsdag 31 Oktober
kl. 12:30 Bok i lunsjen. Tema: Forfatter Wanda Marasco - KOMPANIET AV DIKTA SJELER. Frivillighetssentralen
Romanen foregår i Italia, oversatt til nynorsk. Kirsten er ikke helt fornøyd, men vi gleder oss til hennes kommentarer.

Litteraturinteresserte inviteres til lunsj og diskusjon om forfattere og deres verk. Dette skjer på torsdager i partallsuker. Se program og tema i kalenderen på hjemmesiden vår.

2019 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås