Torsdag 21 Februar
kl. 12:30 Bok i lunsjen Frivillighetssentralen
NYNORSK LITTERATUR med eget blikk på Edvard Hoem. Tone «foreleser».

Litteraturinteresserte inviteres til lunsj og diskusjon om forfattere og deres verk. Dette skjer på torsdager i partallsuker. Se program og tema i kalenderen på hjemmesiden vår.

2019 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås