Bakedag på sentralen - torsdager etter kl 14

Ilse og Kristin serverer de lekreste nybakte boller og kaker til kaffen etter kl 14 hver torsdag

2018 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås